| # پارکورادبی
  • پارکور ادبی

    برگشتِ دوباره ” فدریکو گارسیا لورکا ” به سالن تئاتر

    “زندگی رؤیاست” هشتاد سال بعد از کشته شدن ” فدریکو گارسیا لورکا ” به دست طرفداران ژنرال “فرانسیسکو فرانکو” در زاده گاه او “گرانادا – اسپانیا”، یکی از نمایش‌نامه‌های نیمه‌تمام او بنام “نمایش‌نامه ی بدون تیتر” توسط شاعر و نمایش نامه نویس دیگری اسپانیای “آلبرتو کانجور” تکمیل شده ست، این نمایش‌نامه قرار ست تا پایان…

    Read More
load more