پارکورادبی

پارکورادبی

Parkour

  پارکور ادبی راقریب چهار سال پیش من و عمران ساختیم. عمران با شوق بسیار مقاله های خیلی خوب نوشت. با پارکورادبی او که علاقه زیادی به مطالعه کتاب های فلسفی داشت به ادبیات نیز علاقه پیدا کرد. اما زندگی او با حادثه ی غم انگیزی پایان یافت. بعد از مرگ او دو بار سرور ها را مجبورن تبدیل کردم و هر دو بار پارکور ادبی را دوباره با نوشته های عمران احیاء کردم که کار آسانی نبود و راستی دلم نیامد لینک های نوشته هایش در رسانه ها شکسته باشد نمی دانم تا چه وقت این سایت با یادگاری از نوشته های خوب او زنده خواهد ماند اما تا آنجایی که ممکن باشد، تا آنگاهی که نگاه باشد و من در حوالی زندگی باشم تلاشم را می کنم. نوشتن از این ها برایم دشوار است و می دانم متنی در خور نخواهم نوشت.. . امروز بعد از چندین ماه توانستم مقاله ها و نوشته های سایت را کمی سامان بدهم . و این چند سطر پراگنده را در بخش “در باره ما” که همیشه برای من و عمران بخشی اضافی بود، هم بنویسم.  

4 + 13 =