Peoms
آنا آخماتووا

آنا آخماتووا

انـا آخماتووا ‏‪Annah Ahmatova‬ 1966 - 1889 برگردان از زبان روسی به فارسی: عزیز علیزاده من...

read more

حقیقتی نیست

در مورد انسان حقیقتی نیست می‌تواند در دریا غرق شود یا خاکستر خود را در هوا بپاشد می‌تواند از سوراخ...

read more

هنوز مادرم نبودی

دیروز عکسی یافتم از هفده‌سالگی تو، اسبی را گرفته‌ای و می‌خندی، هنوز مادرم نبودی کلاه تنگ اسب‌سواری...

read more

آن لحظه

آن لحظه که پس از سال‌ها پس از کار دشوار و سفر دراز ایستاده‌ای وسط اتاق وسط خانه، نیم جریب، یک مایل...

read more