| 
 • هر هفته یک شعر

  حقیقتی نیست

  در مورد انسان حقیقتی نیست می‌تواند در دریا غرق شود یا خاکستر خود را در هوا بپاشد می‌تواند از سوراخ سوزن رد شود به سگی ول گرد غذا دهد یا خانه‌ی همسایه‌اش را آتش بزند می‌تواند عریان باشد اما لباس از تن درنیاورد می‌تواند از سیم‌خاردار رؤیا شناکنان بگذرد یا در خانه‌ای بگرید که هر…

  Read More
 • هر هفته یک شعر

  هنوز مادرم نبودی

  دیروز عکسی یافتم از هفده‌سالگی تو، اسبی را گرفته‌ای و می‌خندی، هنوز مادرم نبودی کلاه تنگ اسب‌سواری موهایت را پوشانده بود، پاهایت هنوز دو ساق پسرانه بودند. اسب را از لگام محکم گرفته بودی، دستت، مشتی بود زیر الاشه ی بزرگ آن. درختان شکوفا، بی‌حرکت در پی‌رنگ و آسمان با ابرهای پراکنده، ولی آنچه مرا…

  Read More
 • هر هفته یک شعر

  آن لحظه

  آن لحظه که پس از سال‌ها پس از کار دشوار و سفر دراز ایستاده‌ای وسط اتاق وسط خانه، نیم جریب، یک مایل مربع، جزیره، سرزمین و سرانجام دانستن این که چگونه آن‌جا رسیده‌ای و می‌گویی: من مالک اینم، و گفتن این‌که من مالک این‌همه‌ام همان لحظه‌یی نیز هست که درختان، شاخه‌های‌شان را می‌گشایند بازوان نرم‌شان…

  Read More
 • هر هفته یک شعر

  “هرشنبه یک شعر”- هفته اول با لیمن سیسی

  سومین سیاره از آفتاب، این زمین چرخان هزاران جام فوتبال ولی تنها یکی” اول” ببین! روشنی دارد می رسد برای آن پرتاپ اول، روز نو جمیعت بیدار می شود! ابر می شکند! ولوله در راه است کاهلی نخواهم کرد. ناکام نخواهم شد. بر خود نخواهم پیچید بیشترین قدرت تنها زیر بیشترین فشار ممکن است در…

  Read More
 • پارکور ادبی

  “هرهفته یک شعر”

  “هرهفته یک شعر” بخشِ تازه در “پارکورادبی” خواهد بود که در آن ما از بهترین شعرهای غرب یک شعر را انتخاب می کنیم.این شعرها را به کمک مترجمان خوب ما به پارسی برگردان خواهیم کرد هدف از افزودن این بخش “هر هفته یک شعر” معرفی شاعران توانای جهان امروز ست در کنار آن آشنایی با…

  Read More
load more