| پارکور ادبی | 
 • بهروز شیدا

  بحث استعاره

  پنجره‌ای به بیشه‌ی اشاره – بهروز شیدا 1 شعر مصور شعری است که در آن واژه‌ها چنان کنار یکدیگر می‌نشینند که تصویری آفریده می‌شود که با محتوای شعر هم‌خوانی دارد.شعر مصور نوشتاری نقاشی گونه است، آفرینش یک تابلو به یاری واژه‌ها. پیشینه شعر مصور به یونان باستان می‌رسدشعر عینی همان شعر مصور است در دورانی…

  Read More
 • بهروز شیدا

  حماقت

  حماقت تنها یک چهره دارد حماقت انسان و تو نمی‌توانی با حماقت بستیزی حماقت نه شکست می‌خورد نه متوقف می‌شود خشونتِ خود را می‌گسترد در تاریکی ی جامعه به تو پوزخند می‌زند همه‌چیز در جهان کم است مگر کسانی که داوطلبانه استخوان پیشانی می‌گشاید تا حماقت بی‌شرم به آن‌ها تجاوز کند حماقت مرز نمی‌شناسد سریع‌تر…

  Read More
load more