| 2018 | ژانویه
  • زینت نور

    “ستاره‌های سیاه”

    پاییز سال 2006 :گالری پر از تابلوهای مورد پسند من است نگاهم از تابلوی به تابلوی می چرخد و پیهم میان چند تا یکی را انتخاب  و موقعیتش را در ذهنم ثبت می‌کنم تا می رسم به آن تابلو، یک آبستره کامل با رنگ‌های آبی،سیاه و سپید و حاشیه سرخ تیره، نمی‌دانم ابن تابلو چرا…

    Read More
load more