پاييز-الکساندر پوشكين

آگوست 23, 2017

لحظه‌های حزين،
اما جذاب!
چه دلپذير شد این لحظه‌ی وداع
عاشقم من،
عاشق پژمردگی طبيعت،
عاشق چادر سرخ‌رنگ جنگل
و آواز برگ‌های خشكيده
كه از اثر باد پاييزي می‌غلتند
و آسمان پوشيده از موج غبار،
به‌ندرت اشعه‌ی باريك روی يخبندان
خبر می‌دهد
از تهديد زمستان سپيد

و بازهم فرارسيد پاييز
فصل شکفتن من،
به‌زودی فصل سرد زمستان
زمان شکوفایی سلامتی
و  احساس عاشقانه من
فرا خواهد رسيد.

بازهم عاشقانه خواهم سرود
خواب نه خواهم داشت
و احساس گرسنگی
از من رخت خواهد بست
خون در شريان های قلبم
رقص شاديانه خواهد كرد
آرزوهايم خواهند جوشيد
بازهم شاد خواهم بود
و جوان خواهم شد
جوشش زندگی به سراغم خواهد آمد،
چنين است طبيعت
وجودم
و آن گه از اضافه گويی
حذر خواهم كرد

لگام اسب را خواهم گرفت
به‌پیش خواهم تاخت
اسب با تكان یال‌هایش
سوارش را حمل خواهد كرد
و با صدای بلند زير سم آتشينش
يخ روی زمين ترك خواهد خورد
سرانجام پايان روز را
كنار بخاری خواهم لميد
آتش آرام‌آرام خواهد سوخت
با شعله روشن
و من درون شعله‌اش
خيره خواهم نگريست
و روح من آرام خواهد شد

و جهان فراموشم خواهد شد
در شيرينی سكوت،
غرق خيالات خوشايندم خواهم شد
احساس شاعرانه‌ام جان خواهد گرفت:
روح من زير تأثير احساس شاعرانه‌ام
خجل ( شرمنده )  خواهد شد
لرزش آوازم را دررؤیا
خواهم،جُست
درنهايت احساس آزادی‌خواهم كرد
ناگهان ازدحام نامرئی را
كه از دوران دور می‌خواستم،
احساس خواهم كرد

افكارتازه شجاعانه سراغم را
خواهند گرفت
و قافیه‌ها شتابان به پیشوازشان
خواهند شتافت
و انگشتانم به‌سوی قلم خواهند شتافت
و قلم روی كاغذ خواهد لغزيد
و لحظه یی بعد شعرهايم
جاری خواهند شد
همچون كشتي بی‌حرکت
گير افتاده ميان مه
و ملوانان كه ناگهان می‌پرند به زير
و بادبان‌های كه پُر می‌شوند از باد
و توده‌های امواج
که می‌کوچند از جا

“الکساندر پوشكين”

برگردان: عزیز علیزاده

پیکارسک از مسکو تا پیتوشکی

پیکارسک از مسکو تا پیتوشکی

  دو رمان، دو شه کار ادبی برای ژانر پیکارسک که خلق شده اند تا جهان رمان را به نفع حقیقت والاتر جهان زبان"...

چارلز دیکنز

چارلز دیکنز

دیکنز، که به عقیده‌ی جیمز جویس - نویسنده‌ی بزرگ معاصر- از شکسپیر به این  تأثیر گذارترین نویسنده‌ در زبان انگلیسی بوده...

آلبر کامو

آلبر کامو

آلبر کامو  در سال ۱۹۱۳ در دهکده‌ای در کشور الجزایر به دنیا آمد وی رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و مقاله‌نویس مشهور فرانسوی...

۰ Comments