حقیقتی نیست

ژانویه 6, 2017

در مورد انسان حقیقتی نیست
می‌تواند در دریا غرق شود
یا خاکستر خود را در هوا بپاشد

می‌تواند از سوراخ سوزن رد شود
به سگی ول گرد غذا دهد
یا خانه‌ی همسایه‌اش را آتش بزند

می‌تواند عریان باشد
اما لباس از تن درنیاورد
می‌تواند از سیم‌خاردار رؤیا شناکنان بگذرد
یا در خانه‌ای بگرید
که هر پنجره‌اش می‌خندد

می‌تواند گل ماگنولیا را ببیند
و آینه‌اش را با نگاهی سرد خنک کند
می‌تواند در موهایش سکوت ببافد
و نعره‌ی اتوبان را بشنود

می‌تواند سوراخی مادرزاد در قلب اش داشته باشد
و تو را وا‌دارد که همه‌ی عمر دل‌تنگ اش باشی
می‌تواند وعده کرده باشد که به سراغ تو می‌آید
اما نگذارد که در بگشایی
هنگام که به پنجه‌ی باد
به در می‌کوبد

برونو.ک.اویر
Bruno K. Öijer
ترجمه: داکتر بهروز شیدا منتقد و پژوهش‌گر ادبی

کتاب “این خروس از کیست که سر ندارد”

آیا زبان فکر می کند؟

آیا زبان فکر می کند؟

 راتب عمران کتابی به‌نام «فلسفه‌ی ملال» را می‌خواندم. حس کردم که متن، آن‌قدر متناقض و پراکنده است که رسیدن به فهم یا...

کلمات و اشیا

عمران راتب (جستاری در باب نسبت انسان با زبان و جهان-بخش نخست) کاکرد نشانه‌یی، ساده‌ترین وجه از کارکردهای پیچیده و...

پوپولیسم: فریب یا گشودگی معنا؟

عمران راتب پوپولیسم:  فریب یا گشودگی معنا؟ با نگاهی به جنبش مدنی روشنایی در افغانستان [۱] عمران راتب [۲]، پژوهشگر...

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *