|  | 

هر هفته یک شعر

حقیقتی نیست

در مورد انسان حقیقتی نیست
می‌تواند در دریا غرق شود
یا خاکستر خود را در هوا بپاشد

می‌تواند از سوراخ سوزن رد شود
به سگی ول گرد غذا دهد
یا خانه‌ی همسایه‌اش را آتش بزند

می‌تواند عریان باشد
اما لباس از تن درنیاورد
می‌تواند از سیم‌خاردار رؤیا شناکنان بگذرد
یا در خانه‌ای بگرید
که هر پنجره‌اش می‌خندد

می‌تواند گل ماگنولیا را ببیند
و آینه‌اش را با نگاهی سرد خنک کند
می‌تواند در موهایش سکوت ببافد
و نعره‌ی اتوبان را بشنود

می‌تواند سوراخی مادرزاد در قلب اش داشته باشد
و تو را وا‌دارد که همه‌ی عمر دل‌تنگ اش باشی
می‌تواند وعده کرده باشد که به سراغ تو می‌آید
اما نگذارد که در بگشایی
هنگام که به پنجه‌ی باد
به در می‌کوبد

برونو.ک.اویر
Bruno K. Öijer
ترجمه: داکتر بهروز شیدا منتقد و پژوهش‌گر ادبی

کتاب “این خروس از کیست که سر ندارد”

%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website