ماه: اکتبر 2016

خوانش مقایسی از شعری مجیب مهرداد و زینت نور

در شعرهای مجیب مهرداد نگاه اجتماعی همیشه وجود داشته (قابل مشاهده است) که این نگاه در سه مجموعه شعری نخست اش بیشتر قهرمان گرا است؛ از این رو، رویکرد اجتماعی اش در شعر، منجی گرایانه است. می خواهد قهرمانی از راه برسد و مشکل اجتماع...

Read More

آلبر کامو

آلبر کامو  در سال ۱۹۱۳ در دهکده‌ای در کشور الجزایر به دنیا آمد وی رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و...

Read More
  • 1
  • 2

زنده یاد “عمران راتب” دبیر پارکور ادبی

نوشته‌های تازه

بایگانی‌ها