| 2018 | ژانویه
 • عمران راتب

  رازآمیزی و ستم‌گری

  عمران راتب خوانشی از نقاشی‌های تهمینه تومیریس نقد ذات‌باوری مهم‌ترین دغدغه‌ی اندیشه در جهان کنونی نیست، اما تأمل در چگونگی تحولی که مفاهیم ذات‌باورانه دچار آن شد، دست‌کم یکی از محورهای اساسی این اندیشه را تشکیل می‌دهد. بنابراین، افول اقتدارِ مفهوم سختی چون «ذات واحد و مطلق» دستاوردی است که به بهای بسیار سنگینی تنها…

  Read More
load more

Count per Day

 • 35260مجموع خوانده شده ها:
 • 122خوانده شده های امروز:
 • 157خوانده شده ی دیروز:
 • 643خوانده شده ی هفته:
 • 3100خوانده شده در ماه:
 • 27630تمام بازدیدکنندگان:
 • 15بازدیدکنندگان امروز:
 • 35بازدیدکنندگان دیروز:
 • 369بازدیدکنندگان هفته:
 • 51بازدیدکننده در روز:
 • 2بازدیدکنندگان حاضر: