| 2017 | ژانویه
 • عمران راتب

  لکه و حادواقعیت – خوانشی از فیلم «اسامه»

  لکه و حادواقعیت خوانشی از فیلم «اسامه» ساخته‌ی صدیق برمک عمران راتب رخداد اگر بتوان از ظهور  یک «رخداد» در معنای بدیویی کلمه در حوزه‌ی سینمای افغانستان سخن گفت، شاید در نشان‌دهی نمونه‌ی آن چندان هم سرگردان نشویم: فیلم اسامه‌ی صدیق برمک قبل از به‌بازار آمدن «سنگ صبور» و نمونه‌های اندک دیگر، همان رخداد غیرمنتظره…

  Read More
load more

Count per Day

 • 28881مجموع خوانده شده ها:
 • 34خوانده شده های امروز:
 • 119خوانده شده ی دیروز:
 • 436خوانده شده ی هفته:
 • 1231خوانده شده در ماه:
 • 23392تمام بازدیدکنندگان:
 • 33بازدیدکنندگان امروز:
 • 112بازدیدکنندگان دیروز:
 • 373بازدیدکنندگان هفته:
 • 49بازدیدکننده در روز:
 • 0بازدیدکنندگان حاضر: