| 
 • برگردان-صبور سیاسنگ

  همه در پناه دیدبانی بخشایش مهرورزانه ماشین‌ها

  Richard Brautigan برگردان: سیاسنگ دوست دارم بیندیشم (و هرچه زودتر، بهتر) به چمنزار سیبرنتیک که در آن پستانداران و کمپیوترها در هماهنگی برنامه‌ریز دوسویه زیست باهمی دارند مانند زلال رسیده به آسمان روشن خوش دارم بیندیشم (خواهش! همین اکنون) به جنگلزار سیبرنتیک سرشار از کاج‌ها و ابزارهای الکترونیک جایی که آهوان خرامان از کنار کمپیوترها…

  Read More
load more

Count per Day

 • 30763مجموع خوانده شده ها:
 • 48خوانده شده های امروز:
 • 70خوانده شده ی دیروز:
 • 500خوانده شده ی هفته:
 • 1146خوانده شده در ماه:
 • 25032تمام بازدیدکنندگان:
 • 31بازدیدکنندگان امروز:
 • 48بازدیدکنندگان دیروز:
 • 412بازدیدکنندگان هفته:
 • 54بازدیدکننده در روز:
 • 0بازدیدکنندگان حاضر: